Bio-Rad Laboratories, Inc. SpectraBase; SpectraBase Compound ID=Jo2vzajkiFK
http://spectrabase.com/compound/Jo2vzajkiFK (accessed Apr 08, 2020).

(E)-1-[4-([D(3)]-METHOXY)-PHENYL]-2-[4-[(TRIMETHYLSILYL)-ETHYNYL]-PHENYL]-DIAZENE
SpectraBase Compound ID Jo2vzajkiFK
InChI InChI=1S/C18H20N2OSi/c1-21-18-11-9-17(10-12-18)20-19-16-7-5-15(6-8-16)13-14-22(2,3)4/h5-12H,1-4H3/b20-19+/i1D3
InChIKey YYZFKTKVKRYYCI-PIVMGLODSA-N
Mol Weight 311.47 g/mol
Molecular Formula C18H172H3N2OSi
Exact Mass 311.153322 g/mol