John Wiley & Sons, Inc. SpectraBase; Article DOI=10.3390/molecules181012346

(accessed ).

Spectra for:
Sheng-Hsuan Chung, Ting-Ju Lin, Qian-Yu Hu, Chia-Hua Tsai, Po-Shen Pan

Citation

Citation MOLECULES,18,12346(2013)
Journal Molecules
Issue 10
Volume 18
Page(s) 12346-12367
Year 2013
Author(s) Sheng-Hsuan Chung, Ting-Ju Lin, Qian-Yu Hu, Chia-Hua Tsai, Po-Shen Pan
Publisher MDPI AG
DOI 10.3390/molecules181012346